1945 sonrasında Türkiyeli Museviler ve yeni ortamdan dolayısıyla yararlanan Rum ve Ermeniler için kötü günler bitmiş gibidir. Kaybettiklerini kazanmaya başlamışlardır. Ama kaynağı belirsiz dedikodular devam etmektedir... Ummadıkları Yahudi düşmanlığı, İslamcılar arasında hızla taraftar bulmaktadır. Kıbrıs'ı sorun haline getirmeye çalışanlar vardır. Yerli Rumlar tedirgindir. Dedikodular hiç eksik olmaz...
Devamı »
Yazar: Harun Özdemir |  Yorum: 0 |  Okunma: 2222 |  Puan: 7 |  10 Ocak 2008

Irak, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan, Lübnan, Filistin, Pakistan, Afganistan ve Orta Asya Türk Devletleri ile olan ilişkilerin Türkiye dışlanarak sürdürülebilirliği kalmadığını ABD biliyor artık. Eğer ABD bu bölgelerde var olmak istiyor ise mutlaka Türkiye Cumhuriyeti ile ortaklık kurarak var olabilir. Bu sadece ABD için hayatiyet taşımıyor; bölge ülkeleri için de Türkiye üzerinden dünyaya açılmak aynı şekilde hayatiyet taşımaktadır.
Devamı »
Yazar: Mustafa Özdemir |  Yorum: 0 |  Okunma: 2129 |  Puan: Puan verilmedi |  07 Ocak 2008

Şu an İstanbul'da ilkokul çağındaki bir çocuktan tutun da 70 yaşındaki insana kadar herkes bir "Neron" masalı dinliyor, okuyor. Bu yakma eylemlerinin organize edilmiş eylemler olduğu muhakkak. Beni kaygılandıran şey, bu Neron Masalı'nın arkasından çıkacak örgütün reklamının daha şimdiden yapılmış olduğudur.
Devamı »
Yazar: Mustafa Özdemir |  Yorum: 0 |  Okunma: 2068 |  Puan: Puan verilmedi |  29 Aralık 2007

Bu hükumet iyidir veya kötüdür diye muhalefet arayışı içerisinde değilim. Benim kaygım, ciddi bir muhalefetin olmadığı yerde siyasetin kanunlarının devreye girerek ülkemizin tekamülünün tıkanması. Muhalefetin olmadığı yerde bir süre sonra siyasetin kanunları işlemeye başlar ve bundan hepimiz zarar görürüz.
Devamı »
Yazar: Mustafa Özdemir |  Yorum: 1 |  Okunma: 1989 |  Puan: Puan verilmedi |  17 Aralık 2007

Yeni gelişmelerden Türk milliyetçileri de payına düşeni alır... Ziya Gökalp kuşağı ve devamı olan Yusuf Akçura, Fuat Köprülü, Nureddin Topçu, Mümtaz Turhan, Osman Turan... gibi şahsiyetler arka plana düşerken İslamsız Türkçüler daha önemli hale gelir. Yeni dönemde komünizm düşmanlığı ise "İslamcı Türkçüler"e pay edilir...
Devamı »
Yazar: Harun Özdemir |  Yorum: 0 |  Okunma: 2176 |  Puan: Puan verilmedi |  17 Aralık 2007

Sabetaycılar romantik rüyalarından uyanmıştır. II. Dünya Savaşını ABD ve Musevi Lobisinin kazanacağını anlamışlardır. Dünyaya uyum sağlanacaktır ve ülkede roller yeniden dağıtılacaktır. Türkiye'yi yöneten dar kadro, yeni döneme telaşlı girer; çünkü yanlış ata oynanmıştır ve Hitler hayranı oldukları gün gibi açıktır.
Devamı »
Yazar: Harun Özdemir |  Yorum: 1 |  Okunma: 2224 |  Puan: Puan verilmedi |  15 Kasım 2007

Yazıyı kaleme aldığım gün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 84.yıldönümüne denk düşüyor. Bir an, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1800'lerden yıkılışına kadar geçen süreçteki sıkıntıları ve Türkiye Cumhuriyeti'nin günümüze uzanan sürecini gözlerimi kapatıp film izler gibi yaşadım. Öyle bir süreç ki, bir yanda halkın 280 yıldır çektiği acı ve sefalet; öte yanda Selçuklu İmparatorluğu'ndan beri Batı diğer değişle İslam dışı güçlerin Devletlerimiz başına musallat oluşu...
Devamı »
Yazar: Mustafa Özdemir |  Yorum: 4 |  Okunma: 2142 |  Puan: 9 |  05 Kasım 2007

Terörün uluslararası bir kavram olduğunu ve arkasında dış odakların varlığını izah ettikten sonra, bu bölümde terörün nasıl olup da taraftar ve tetikçi bulduğunu izah etmeye çalışacağım.
Eğemenliği altındaki topraklarda yaşayan bireylere ve gruplara karşı:
1-Eşit hizmet sunamayan,
2-Fırsat eşitliğini gözardı eden,
3-Yönetimde adaleti sağlayamayan,
4-Bireylerin ve grupların kendilerini güvende hissetmemelerine sebep olan hukuk devleti olamamak, teröre kaynak sağlayan etmenlerdir.

Devamı »
Yazar: Mustafa Özdemir |  Yorum: 1 |  Okunma: 2060 |  Puan: Puan verilmedi |  01 Kasım 2007

Savaş, bir devletin diğer bir devlete karşı belirlediği stratejisine ulaşmak için başvurduğu silahlı yıldırma taktiğidir. Savaşın mazeretinin istinad ettiği strateji, savaşın haklılığının ölçüsüdür. Savaşın mazeretinin tanımı ise uluslararası hukuk tarafından yapılmış ve hangi şartların savaş mazeretini haklı göstereceği tahdidi olarak sıralanmıştır. Savaş, uluslararası hukukça devlet olarak tanınmış en az iki organize kuvvet arasında cereyan eder; devlet olarak kabul görmemiş organize güçlerin çatışması savaş olarak tanımlanmamıştır.
Devamı »
Yazar: Mustafa Özdemir |  Yorum: 3 |  Okunma: 2122 |  Puan: Puan verilmedi |  26 Ekim 2007

Türkiye'deki cemaatler herkesin malumu. Ama herkesin meçhulu olan bir tarafları da var, bunu kimse inkâr edemez. Meçhul derken, bu cemaatlerin gizli kapaklı işler çevirdiklerini ima etmiyoruz. Böyle şeyler, zaten ekmeğini din düşmanlığı yaparak kazanan bir güruhun işi... Bizim meçhul olandan kasdımız, cemaatlerin kendilerini takdim ederken yaşadıkları bulanıklıklar ve karışıklıklardır.
Devamı »
Yazar:  |  Yorum: 2 |  Okunma: 2483 |  Puan: 8,5 |  18 Ekim 2007

1924'ten 1943'e kadar İslamcılar pasifize edilmiştir. Geçen süre içinde Hilafet Osmanlı Hanedanından alınmış, Cumhuriyet'e ve hükümete devredilmiştir. Hiçbir İslam ülkesinde örneği olmayan İmam Hatip Okulları ve İlahiyat Fakültesi modeli oluşturulmuş, faaliyete geçirilmiş, birkaç yıl sonra da yasal statüsü korunarak eğitim ve öğretimlerine bir süreliğine ara verilmiştir.
Devamı »
Yazar: Harun Özdemir |  Yorum: 2 |  Okunma: 2307 |  Puan: 8,7 |  15 Ekim 2007

AKP kendi içerisindeki derin odaklarca büyük bir girdabın içerisine çekildi. Bu girdaptan çıkışın ve oynanan oyunu bozmanın tek bir yolu var o da Sayın Erdoğan çıkacak ve "Anayasa değişikliği gündemimizden kalkmıştır ve bu konu da kapanmıştır" diyecektir. Yoksa bu gidiş AKP'yi de istikrarlı giden ekonomiyi de, siyaseti de yerle bir edecektir.
Devamı »
Yazar: Mustafa Özdemir |  Yorum: 5 |  Okunma: 2076 |  Puan: 6,6 |  27 Eylül 2007

II.Abdülhamid'i devirmek için bir süreliğine Mason Localarında ve İttihad ve Terakki Cemiyeti'nde bir araya gelen Rum, Ermeni, Yahudi, Sabetaycı, Arnavut, Arap, Kürt, Türk... üyeler II.Abdülhamid devrildikten kısa süre sonra birbirlerinden hızla uzaklaşırlar. Baştan konuşulduğu gibi herkes kendi yoluna gider..
Devamı »
Yazar: Harun Özdemir |  Yorum: 2 |  Okunma: 2528 |  Puan: 9 |  25 Eylül 2007

Yakın tarihe ilişkin olayları açıklayan tarih modelleri üzerinde yeniden düşünmek gerek. Çünkü yakın tarih, bir anlamda "devam etmekte olan bir iktidar kadrosunun tarihi" gibi bir şeydir! Eğer bu doğru ise açıklayıcı tarih modelleri denen sunumlar, apaçık bir manipülasyondur! Resmi veya gayr-ı resmî tarih, hiç fark etmez. Önümüze konan tarih modelleri, aslında birer iktidarı koruma veya elde etme ideolojileridir.
Devamı »
Yazar: Harun Özdemir |  Yorum: 2 |  Okunma: 2342 |  Puan: 7,7 |  04 Eylül 2007

Son 15 yıldır Elazığ'a her geldiğimde Elazığ'ı daha bir değişmiş buldum. Esnaflar eski esnaf, dilenciler eski dilenci, düğünler eski düğün, cami cemaati eski cemaat, yaşlılar eski yaşlı, çocuklar eski çocuklar gibi değil artık. Anadolu'nun yüreğine, en içlerine kadar inmiş olumsuz manada bir değişim geçiriyoruz maalesef. Bu değişim daha doğrusu bozulmadan da en çok şehrin yerlileri şikâyetçi.
Devamı »
Yazar: Mustafa Özdemir |  Yorum: 5 |  Okunma: 4571 |  Puan: 4,6 |  28 Ağustos 2007

17 Sayfada 243 haber kayıtlı.
«« ] [ « ]  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  [ » ] [ »» ]