Türk Solu, tek parti dönemi sonuna kadar ülkede tek başına ve muhalefetsiz olarak iktidarda kalmıştır. Öyle bir iktidar ki, bürokrasiden sivil toplum örgütlerine kadar en ufak bir muhalif sesin çıkmadığı bir iktidar dönemi. Peki bu dönemin özeti nedir, bu dönemde Türkiye Cumhuriyeti nasıl bir açılım, ilerleme sağlamıştır?
Devamı »
Yazar: Mustafa Özdemir |  Yorum: 0 |  Okunma: 3673 |  Puan: 5 |  19 Şubat 2008

Darbe olur, Yahudi Lobisi duruma hakimdir. Dar kadronun yönettiği Türkiye, halk çoğunluğunun yönetimine açılır. Lozan'ın kadrosu, yönetimi ABD'de devşirilmiş muhafazakârlarla paylaşmak zorunda kalır. Görülen o ki, Özal'ın gelişiyle Sabetaycılar güç kaybeder.
Devamı »
Yazar: Harun Özdemir |  Yorum: 1 |  Okunma: 3129 |  Puan: Puan verilmedi |  11 Şubat 2008

İçinde bulunduğumuz âlemin halka halka başka âlemlerle çevrili olduğunu, en azından fark etmeliyiz. Çünkü insan, her şeyin kendinde olup bittiği zannına kolayca kapılabiliyor. Çağımızda zirveye çıkmış olan bencilliğin insanın dünyasını iyiden iyiye küçülttüğünü müşahede ediyoruz.
Devamı »
Yazar:  |  Yorum: 0 |  Okunma: 3125 |  Puan: Puan verilmedi |  11 Şubat 2008

Onyedi yaşındasın. Henüz bir şeyler yaşamamışsın, henüz acıyı tatlıyı birbirinden ayıracak denli büyümemişsin. Peki, nedir bakışındaki bu gizli, bu herkesten kaçan, bu saklı, bu bulutlu, bu sisli hüzün, nedir?
Devamı »
Yazar:  |  Yorum: 0 |  Okunma: 3300 |  Puan: Puan verilmedi |  11 Ocak 2008

22 Temmuz 2007'deki genel seçimden sonra aylardır Demokrat Parti Genel Başkanı Mehmet Ağar'ın kapsamlı bir değerlendirme yapmasını bekledim. Sayın Ağar bir türlü konuşmuyordu. Merakımı gidermek için Demokrat Parti kongresini beklemekten başka çarem yoktu. Sayın Ağar, seçim sonuçlarının değerlendirmesini sadece kamuoyu ile değil en yakın siyasetteki yol arkadaşları ile dahi paylaşmıyordu.
Devamı »
Yazar: Mustafa Özdemir |  Yorum: 2 |  Okunma: 3616 |  Puan: 7 |  10 Ocak 2008

1945 sonrasında Türkiyeli Museviler ve yeni ortamdan dolayısıyla yararlanan Rum ve Ermeniler için kötü günler bitmiş gibidir. Kaybettiklerini kazanmaya başlamışlardır. Ama kaynağı belirsiz dedikodular devam etmektedir... Ummadıkları Yahudi düşmanlığı, İslamcılar arasında hızla taraftar bulmaktadır. Kıbrıs'ı sorun haline getirmeye çalışanlar vardır. Yerli Rumlar tedirgindir. Dedikodular hiç eksik olmaz...
Devamı »
Yazar: Harun Özdemir |  Yorum: 0 |  Okunma: 3035 |  Puan: 7 |  10 Ocak 2008

Irak, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan, Lübnan, Filistin, Pakistan, Afganistan ve Orta Asya Türk Devletleri ile olan ilişkilerin Türkiye dışlanarak sürdürülebilirliği kalmadığını ABD biliyor artık. Eğer ABD bu bölgelerde var olmak istiyor ise mutlaka Türkiye Cumhuriyeti ile ortaklık kurarak var olabilir. Bu sadece ABD için hayatiyet taşımıyor; bölge ülkeleri için de Türkiye üzerinden dünyaya açılmak aynı şekilde hayatiyet taşımaktadır.
Devamı »
Yazar: Mustafa Özdemir |  Yorum: 0 |  Okunma: 2978 |  Puan: Puan verilmedi |  07 Ocak 2008

Şu an İstanbul'da ilkokul çağındaki bir çocuktan tutun da 70 yaşındaki insana kadar herkes bir "Neron" masalı dinliyor, okuyor. Bu yakma eylemlerinin organize edilmiş eylemler olduğu muhakkak. Beni kaygılandıran şey, bu Neron Masalı'nın arkasından çıkacak örgütün reklamının daha şimdiden yapılmış olduğudur.
Devamı »
Yazar: Mustafa Özdemir |  Yorum: 0 |  Okunma: 2886 |  Puan: Puan verilmedi |  29 Aralık 2007

Bu hükumet iyidir veya kötüdür diye muhalefet arayışı içerisinde değilim. Benim kaygım, ciddi bir muhalefetin olmadığı yerde siyasetin kanunlarının devreye girerek ülkemizin tekamülünün tıkanması. Muhalefetin olmadığı yerde bir süre sonra siyasetin kanunları işlemeye başlar ve bundan hepimiz zarar görürüz.
Devamı »
Yazar: Mustafa Özdemir |  Yorum: 1 |  Okunma: 2786 |  Puan: Puan verilmedi |  17 Aralık 2007

Yeni gelişmelerden Türk milliyetçileri de payına düşeni alır... Ziya Gökalp kuşağı ve devamı olan Yusuf Akçura, Fuat Köprülü, Nureddin Topçu, Mümtaz Turhan, Osman Turan... gibi şahsiyetler arka plana düşerken İslamsız Türkçüler daha önemli hale gelir. Yeni dönemde komünizm düşmanlığı ise "İslamcı Türkçüler"e pay edilir...
Devamı »
Yazar: Harun Özdemir |  Yorum: 0 |  Okunma: 2982 |  Puan: Puan verilmedi |  17 Aralık 2007

Sabetaycılar romantik rüyalarından uyanmıştır. II. Dünya Savaşını ABD ve Musevi Lobisinin kazanacağını anlamışlardır. Dünyaya uyum sağlanacaktır ve ülkede roller yeniden dağıtılacaktır. Türkiye'yi yöneten dar kadro, yeni döneme telaşlı girer; çünkü yanlış ata oynanmıştır ve Hitler hayranı oldukları gün gibi açıktır.
Devamı »
Yazar: Harun Özdemir |  Yorum: 1 |  Okunma: 3048 |  Puan: Puan verilmedi |  15 Kasım 2007

Yazıyı kaleme aldığım gün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 84.yıldönümüne denk düşüyor. Bir an, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1800'lerden yıkılışına kadar geçen süreçteki sıkıntıları ve Türkiye Cumhuriyeti'nin günümüze uzanan sürecini gözlerimi kapatıp film izler gibi yaşadım. Öyle bir süreç ki, bir yanda halkın 280 yıldır çektiği acı ve sefalet; öte yanda Selçuklu İmparatorluğu'ndan beri Batı diğer değişle İslam dışı güçlerin Devletlerimiz başına musallat oluşu...
Devamı »
Yazar: Mustafa Özdemir |  Yorum: 4 |  Okunma: 2959 |  Puan: 9 |  05 Kasım 2007

Terörün uluslararası bir kavram olduğunu ve arkasında dış odakların varlığını izah ettikten sonra, bu bölümde terörün nasıl olup da taraftar ve tetikçi bulduğunu izah etmeye çalışacağım.
Eğemenliği altındaki topraklarda yaşayan bireylere ve gruplara karşı:
1-Eşit hizmet sunamayan,
2-Fırsat eşitliğini gözardı eden,
3-Yönetimde adaleti sağlayamayan,
4-Bireylerin ve grupların kendilerini güvende hissetmemelerine sebep olan hukuk devleti olamamak, teröre kaynak sağlayan etmenlerdir.

Devamı »
Yazar: Mustafa Özdemir |  Yorum: 1 |  Okunma: 2846 |  Puan: Puan verilmedi |  01 Kasım 2007

Savaş, bir devletin diğer bir devlete karşı belirlediği stratejisine ulaşmak için başvurduğu silahlı yıldırma taktiğidir. Savaşın mazeretinin istinad ettiği strateji, savaşın haklılığının ölçüsüdür. Savaşın mazeretinin tanımı ise uluslararası hukuk tarafından yapılmış ve hangi şartların savaş mazeretini haklı göstereceği tahdidi olarak sıralanmıştır. Savaş, uluslararası hukukça devlet olarak tanınmış en az iki organize kuvvet arasında cereyan eder; devlet olarak kabul görmemiş organize güçlerin çatışması savaş olarak tanımlanmamıştır.
Devamı »
Yazar: Mustafa Özdemir |  Yorum: 3 |  Okunma: 2913 |  Puan: Puan verilmedi |  26 Ekim 2007

Türkiye'deki cemaatler herkesin malumu. Ama herkesin meçhulu olan bir tarafları da var, bunu kimse inkâr edemez. Meçhul derken, bu cemaatlerin gizli kapaklı işler çevirdiklerini ima etmiyoruz. Böyle şeyler, zaten ekmeğini din düşmanlığı yaparak kazanan bir güruhun işi... Bizim meçhul olandan kasdımız, cemaatlerin kendilerini takdim ederken yaşadıkları bulanıklıklar ve karışıklıklardır.
Devamı »
Yazar:  |  Yorum: 2 |  Okunma: 3437 |  Puan: 8,5 |  18 Ekim 2007

17 Sayfada 249 haber kayıtlı.
«« ] [ « ]  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  [ » ] [ »» ]