Bu hükumet iyidir veya kötüdür diye muhalefet arayışı içerisinde değilim. Benim kaygım, ciddi bir muhalefetin olmadığı yerde siyasetin kanunlarının devreye girerek ülkemizin tekamülünün tıkanması. Muhalefetin olmadığı yerde bir süre sonra siyasetin kanunları işlemeye başlar ve bundan hepimiz zarar görürüz.
Devamı »
Yazar: Mustafa Özdemir |  Yorum: 1 |  Okunma: 2898 |  Puan: Puan verilmedi |  17 Aralık 2007

Yeni gelişmelerden Türk milliyetçileri de payına düşeni alır... Ziya Gökalp kuşağı ve devamı olan Yusuf Akçura, Fuat Köprülü, Nureddin Topçu, Mümtaz Turhan, Osman Turan... gibi şahsiyetler arka plana düşerken İslamsız Türkçüler daha önemli hale gelir. Yeni dönemde komünizm düşmanlığı ise "İslamcı Türkçüler"e pay edilir...
Devamı »
Yazar: Harun Özdemir |  Yorum: 0 |  Okunma: 3091 |  Puan: Puan verilmedi |  17 Aralık 2007

Sabetaycılar romantik rüyalarından uyanmıştır. II. Dünya Savaşını ABD ve Musevi Lobisinin kazanacağını anlamışlardır. Dünyaya uyum sağlanacaktır ve ülkede roller yeniden dağıtılacaktır. Türkiye'yi yöneten dar kadro, yeni döneme telaşlı girer; çünkü yanlış ata oynanmıştır ve Hitler hayranı oldukları gün gibi açıktır.
Devamı »
Yazar: Harun Özdemir |  Yorum: 1 |  Okunma: 3165 |  Puan: Puan verilmedi |  15 Kasım 2007

Yazıyı kaleme aldığım gün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 84.yıldönümüne denk düşüyor. Bir an, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1800'lerden yıkılışına kadar geçen süreçteki sıkıntıları ve Türkiye Cumhuriyeti'nin günümüze uzanan sürecini gözlerimi kapatıp film izler gibi yaşadım. Öyle bir süreç ki, bir yanda halkın 280 yıldır çektiği acı ve sefalet; öte yanda Selçuklu İmparatorluğu'ndan beri Batı diğer değişle İslam dışı güçlerin Devletlerimiz başına musallat oluşu...
Devamı »
Yazar: Mustafa Özdemir |  Yorum: 4 |  Okunma: 3077 |  Puan: 9 |  05 Kasım 2007

Terörün uluslararası bir kavram olduğunu ve arkasında dış odakların varlığını izah ettikten sonra, bu bölümde terörün nasıl olup da taraftar ve tetikçi bulduğunu izah etmeye çalışacağım.
Eğemenliği altındaki topraklarda yaşayan bireylere ve gruplara karşı:
1-Eşit hizmet sunamayan,
2-Fırsat eşitliğini gözardı eden,
3-Yönetimde adaleti sağlayamayan,
4-Bireylerin ve grupların kendilerini güvende hissetmemelerine sebep olan hukuk devleti olamamak, teröre kaynak sağlayan etmenlerdir.

Devamı »
Yazar: Mustafa Özdemir |  Yorum: 1 |  Okunma: 2955 |  Puan: Puan verilmedi |  01 Kasım 2007

Savaş, bir devletin diğer bir devlete karşı belirlediği stratejisine ulaşmak için başvurduğu silahlı yıldırma taktiğidir. Savaşın mazeretinin istinad ettiği strateji, savaşın haklılığının ölçüsüdür. Savaşın mazeretinin tanımı ise uluslararası hukuk tarafından yapılmış ve hangi şartların savaş mazeretini haklı göstereceği tahdidi olarak sıralanmıştır. Savaş, uluslararası hukukça devlet olarak tanınmış en az iki organize kuvvet arasında cereyan eder; devlet olarak kabul görmemiş organize güçlerin çatışması savaş olarak tanımlanmamıştır.
Devamı »
Yazar: Mustafa Özdemir |  Yorum: 3 |  Okunma: 3024 |  Puan: Puan verilmedi |  26 Ekim 2007

1924'ten 1943'e kadar İslamcılar pasifize edilmiştir. Geçen süre içinde Hilafet Osmanlı Hanedanından alınmış, Cumhuriyet'e ve hükümete devredilmiştir. Hiçbir İslam ülkesinde örneği olmayan İmam Hatip Okulları ve İlahiyat Fakültesi modeli oluşturulmuş, faaliyete geçirilmiş, birkaç yıl sonra da yasal statüsü korunarak eğitim ve öğretimlerine bir süreliğine ara verilmiştir.
Devamı »
Yazar: Harun Özdemir |  Yorum: 2 |  Okunma: 3213 |  Puan: 8,7 |  15 Ekim 2007

AKP kendi içerisindeki derin odaklarca büyük bir girdabın içerisine çekildi. Bu girdaptan çıkışın ve oynanan oyunu bozmanın tek bir yolu var o da Sayın Erdoğan çıkacak ve "Anayasa değişikliği gündemimizden kalkmıştır ve bu konu da kapanmıştır" diyecektir. Yoksa bu gidiş AKP'yi de istikrarlı giden ekonomiyi de, siyaseti de yerle bir edecektir.
Devamı »
Yazar: Mustafa Özdemir |  Yorum: 5 |  Okunma: 3146 |  Puan: 6,6 |  27 Eylül 2007

II.Abdülhamid'i devirmek için bir süreliğine Mason Localarında ve İttihad ve Terakki Cemiyeti'nde bir araya gelen Rum, Ermeni, Yahudi, Sabetaycı, Arnavut, Arap, Kürt, Türk... üyeler II.Abdülhamid devrildikten kısa süre sonra birbirlerinden hızla uzaklaşırlar. Baştan konuşulduğu gibi herkes kendi yoluna gider..
Devamı »
Yazar: Harun Özdemir |  Yorum: 2 |  Okunma: 3437 |  Puan: 9 |  25 Eylül 2007

Yakın tarihe ilişkin olayları açıklayan tarih modelleri üzerinde yeniden düşünmek gerek. Çünkü yakın tarih, bir anlamda "devam etmekte olan bir iktidar kadrosunun tarihi" gibi bir şeydir! Eğer bu doğru ise açıklayıcı tarih modelleri denen sunumlar, apaçık bir manipülasyondur! Resmi veya gayr-ı resmî tarih, hiç fark etmez. Önümüze konan tarih modelleri, aslında birer iktidarı koruma veya elde etme ideolojileridir.
Devamı »
Yazar: Harun Özdemir |  Yorum: 2 |  Okunma: 3281 |  Puan: 7,7 |  04 Eylül 2007

Yaklaşık 200 yıldır iktidarların elinde oyuncak olmuş bir dönem yaşıyor insanlık. İnsan Hakları, Demokrasi ve Cumhuriyet kelimeleri ile narkozlanmış ve gerçekte olup bitenden habersiz şekilde sarhoş masası muhabbeti yapıyoruz. İktidar sahipleri ve güç odakları, halkın olup-bitenden haberi olmaması için onları oyalayıcı kavramlar buldular. Halk bu kavramları ağzına aldığı anda kanlarına karışıp beyinleri ifsad oldu. Bireyler, iradeyi ifsad eden bu büyülü kavramların bataklığında çırpınırken, iktidara talip olanlar ve güç odakları stratejilerine doğru adım adım ilerlediler ve ilerliyorlar.
Devamı »
Yazar: Mustafa Özdemir |  Yorum: 1 |  Okunma: 3090 |  Puan: Puan verilmedi |  20 Ağustos 2007

Endülüs'ün altın para ekonomisini önce Güney Avrupa kentlerine, sonra da tüm Avrupa'ya taşıyan Yahudi tüccarlar, yol ayrımına gelmişlerdi. Ya Avrupa'nın aynî -mal ekonomisini altın para ekonomisine dönüştüreceklerdi ya da sermayeleri ile dünyanın başka coğrafyalarına taşınacaklardı.


Devamı »
Yazar: Harun Özdemir |  Yorum: 4 |  Okunma: 3889 |  Puan: Puan verilmedi |  02 Ağustos 2007

Geçen yazımda bu seçim neticesi ile halk ne mesaj vermek istemiştirin cevabını vermiştim. Bugün ise sandıktan çıkan sonucun Türkiye'nin geleceği üzerine etkilerini tahmin etmeye çalışacağım.
Bu seçim sonucu ile Türkiye'de büyük ve köklü değişimlerin olacağına inanıyorum. Son yüz yıldır ülkemizin kaderini etkileyen en güçlü gelenek İttihat ve Terakki geleneğidir. Bu gelenek, müslim ve gayrimüslim unsurları içerisinde barındıran ve iki kesiminde ortak stratejisini oluşturan köklü bir gelenektir.
Devamı »
Yazar: Mustafa Özdemir |  Yorum: 2 |  Okunma: 2950 |  Puan: 6 |  26 Temmuz 2007

Seçim neticesi itibariyle ülkemiz tarihi bir seçim yaşadı. Bu seçim neticesini bir yazı ile analiz etmek doğru olmayacaktır.
Seçimin neticesini iki bölüm halinde yorumlayacağım:
1-Seçmen, tercihi ile ne mesaj vermek istemiştir?
2-Seçmenin tercihi Türkiye'nin geleceğini nasıl etkileyecektir.

Devamı »
Yazar: Mustafa Özdemir |  Yorum: 6 |  Okunma: 3106 |  Puan: Puan verilmedi |  23 Temmuz 2007

Kelimelerin cümle içinde almış oldukları yerlere göre önemleri vardır. Esas kaide olarak Arapçada fiil cümlesinde sıralama fiil, fail, mef'ul şeklindedir. Fiil cümlesinde fiil önemli olduğundan fiil başa gelmektedir. Türkçede ise fail, mef'ul ve fiil şeklinde sıralanma vardır. Türk Dili ile Arap Dili arasında en büyük fark, önemli olanın Arapçada önce söylenmesi, daha az önemli olanların sonraya alınması, Türkçede ise aksine olarak önemlilerin en sonunda söylenmesidir.
Devamı »
Yazar: Süleyman Karagülle |  Yorum: 0 |  Okunma: 4779 |  Puan: 5,4 |  17 Temmuz 2007

Siyaset kategorisinde 14 sayfada 210 haber kayıtlı.
«« ] [ « ]  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  [ » ] [ »» ]