İç ve dış borçlarımızın toplamı 500 milyar dolara vurdu. Devletin gelir, gider ve faiz ödemeleri rakamlarını önümüze koyduğumuz zaman; toplama ve çıkarma bilen herkes bu borçların ödenmesinin imkânsız olduğunu bilir. Aslında bu durum yeni değil; yaklaşık 10 yıldır ödenmesi imkânsız rakamlarla idare edip gidiyoruz. İdare edip gidiyoruz da nasıl idare ettiğimizi matematiksel olarak izah da edemiyoruz. Elâzığ'da bir delimiz vardı ve yanından geçen herkese "gidiyorsun ama nereye gidiyorsun, gidiyorsun ama nasıl gidiyorsun" derdi. Ben de bu ekonomik rakamları önüme koyduğumda aklım firar ediyor ve dönüp çevremdekilere "Yahu Türkiye ayakta duruyor ama nasıl duruyor, niye duruyor?" söyleyesim geliyor.
Devamı »
Yazar: Mustafa Özdemir |  Yorum: 0 |  Okunma: 2939 |  Puan: 9 |  08 Ocak 2007

Osmanlı Devleti'ni kurtarma çabasındaki düşünürlerin toplum analizleri ne kadar gerçekçiydi, bugünlerde bu görüşler üzerinde düşünenler var mı, bilmiyorum. Boş vakti olanlara öneririm, bu konuları merak ederlerse, hoş vakitler geçireceklerinden eminim.

Batı'da büyüyen uluslar arası ticaret ve arkasından doğan sanayi, şaşırtıcı gelişmelere sahne olurken Osmanlı Devleti, neleri ihmal ettiğini ve aradaki farkın büyüklüğünü, ancak ağır bir yenilgiden sonra anlayabildi.

Düşünüldü, bir şeyler yapılmalı dendi, işe devletin yenilenmesinden başlandı. Tabiî ki, o günlerde devlet demek, ordu demekti, o zaman işe ordudan başlanacaktı. Öyle de yapıldı, işe ordudan başlandı.

Devamı »
Yazar: Harun Özdemir |  Yorum: 0 |  Okunma: 2899 |  Puan: Puan verilmedi |  05 Ocak 2007

İnsan madem ruh ve bedenin terkibinden oluşmaktadır, o halde bedeni ve ruhu ile birlikte özelliklerinin tespit edilerek tanınması gerekir.

İnsan dendiği zaman, yukarıdan beri anlatılmaya çalışılan çerçevede, şu sekiz özelliği tespit edilebilir.

a) Yok olabilen varlığı
b) Benzerleri olan tekliği
c) Muhtaç olan hayatı
d) Başkasının yaptığı bir bedeni
e) Eksik olan bilgileri
f) Başkasının oluşturduğu dili
g) Tercih mahiyetinde işleri ve
h) Hatalı da olsa hakkı bilmesi.

Devamı »
Yazar: Süleyman Karagülle |  Yorum: 0 |  Okunma: 3026 |  Puan: Puan verilmedi |  03 Ocak 2007

Ahmet Ertegün'ün ölümü ve vasiyeti üzerine, bir tekkenin bahçesine gömülmek istemesi son bir haftadır tekkeler ve tarikatleri gündeme taşıdı. Gündemi meşgul eden Özbek Tekkesi ile ilgili olarak çok şey söylendi; çok şey yazıldı. Ama kimse, "kul ile Allah arasındaki rabıtayı güçlendirmek maksatlı tarikatlerin" neden dünyevî işlerle bu kadar iç-dışlı olduğunu sorgulamadı; daha doğrusu bu konu üzerinde durmadı?
Devamı »
Yazar: Mustafa Özdemir |  Yorum: 3 |  Okunma: 3794 |  Puan: 4 |  25 Aralık 2006

İsrail veya Filistin denince çoğu insanın aklına taş atan çocuklar ve karşılığında İsrail'in son model silahlarla açtığı ateş gelir. Benimse 1980lerin ortasında, İsrailli 5 askerin, bir Filistinli'yi derdest edip, açık arazide taşlarla vurarak kolunu bacağını kırması ve sokak ortasında bir kovanın arkasında çocuğu ile sıkışıp kalmış bir baba ve çocuğun İsrail askerleri tarafından öldürülmesi geliyor. Bu iki sahneyi ömrüm boyu hiç unutmayacağım.
Devamı »
Yazar: Mustafa Özdemir |  Yorum: 1 |  Okunma: 2953 |  Puan: 8 |  21 Aralık 2006

1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'da Osmanlı Devleti ağır bir yenilgi alır. Abdülhamit, Yeşilköy'e kadar ilerleyen Ruslarla kötü koşullarda Ayestefanos Anlaşması'nı imzalamak zorunda kalır. Gelişmeleri yakından izleyen İngiltere devreye girer ve Padişaha yardım teklif eder. Rusya'yı durdurmanın karşılığında da geçici bir süre için Kıbrıs'ın yönetimini ister. Fırsat kollayan İngiltere amacına ulaşırken Osmanlı Devleti de Rusya'nın ağır baskısından kısmen kurtulur. Bu antlaşmaya göre;
Devamı »
Yazar: Harun Özdemir |  Yorum: 1 |  Okunma: 5908 |  Puan: Puan verilmedi |  14 Aralık 2006

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş sözleşmesi olan Lozan Antlaşması'nda "azınlık"ların, "Müslüman olmayan dini topluluklar" yani Hıristiyanlar ve Yahudiler olduğunu biliyoruz. Ama asli unsur "Türk"ün kim olduğunu bilmiyoruz. Oysa basit bir akıl yürütme ile azınlıklar İslam dışı dini topluluklar ise ve bunda da görüş ayrılığı yoksa aslî unsur kimdir, dinî midir yoksa ırkî midir? Azınlık dinî ise asli unsurun ırk olması akla ve mantığa uygun mudur?
Devamı »
Yazar: Harun Özdemir |  Yorum: 0 |  Okunma: 2978 |  Puan: Puan verilmedi |  07 Aralık 2006

Türkiye'nin yakın tarihi incelendiğinde siyasî partiler konusunda dikkatimi çeken bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizde muhalefeti ile iktidarı ile dizayn edilmiş bir siyasetin varlığı göze çarpıyor. Öyle ki yüzde sıfır nokta bilmem kaç alan tabela partilerinin dahi bu dizaynın içerisinde kendilerine biçilen rolü oynadığını sanıyorum. Bu düşüncemi, bir yazar olarak düşündüğümü ve algıladığımı kaleme alma sorumluluğum gereği sizlerle paylaşmak zorunda hissediyorum. Bu açıklamamın amacı, dizayn edilmiş siyasetin şeytanî bir düzen olduğunu ifade etmek için değildir. Ortada gerçek gibi duran bir olgu vardır ve oy verirken de ileride sukut-u hayale uğramamak için bazı gerçeklerin farkında olmamız gerektiğini vurgulamak istiyorum.
Devamı »
Yazar: Mustafa Özdemir |  Yorum: 4 |  Okunma: 2885 |  Puan: 9 |  04 Aralık 2006

İnsan bedeninde baş, gövde ile kol ve bacaklar ana kısımlardır. Başın üzerinde iki göz, iki kulak, iki delikli burun ve içinde 32 diş ve bir dil bulunan iki çeneli ağız yer alır. Gözlerin üst tarafında kaşlar ve üzerinde de kirpikleri olan göz kapakları vardır. Başın üst ve arka tarafları saçlarla örtülüdür. Baş, kol ve bacaklar gibi gövdeye bağlıdır. Baş, bir küre biçimindedir. Gövde kalınlığı baş çapı kadar, eni ise bunun iki katı kadar olan bir yumurta kesitli silindir şeklindedir. Gövdenin boyu üç baş yarıçapı kadardır. Baş, üstten boyun ile bağlıdır. Boynun kalınlığı baş yarıçapı kadardır. Bacaklar alttan, kollar üst yanlardan bağlıdır.
Devamı »
Yazar: Süleyman Karagülle |  Yorum: 0 |  Okunma: 3643 |  Puan: Puan verilmedi |  02 Aralık 2006

Tarih boyunca insanları iki bilge grubu aydınlatmıştır. Bunlardan biri peygamberler, diğeri de filozoflardır. Peygamberler ilahi mesaj getirmiş ve milyarlarca insan onları takip etmiştir. Filozoflar da insanın aklına hitap ederek zamanla ilmin oluşmasına katkıda bulunmuşlardır.

Muhammet'ten sonra peygamber gelmemiş, Avrupa'daki ilmi gelişmelerden sonra yeni filozoflar ortaya çıkmamıştır. Bunun sonucu insanlık çağımıza uygun bir dünya görüşünü ortaya koyamamıştır. Bugünkü teknik gelişme eski hızın devamı olup duraklama dönemine girilmiştir. "Yeni dünya"yı elbette "yeni dünya görüşü" kuracaktır. Bunu ne yeni gelecek peygamberler, ne de ilme dayanamayan felsefe yapacaktır. Bunu, çağımızın vardığı ilmi sonuçlara göre ilahi kitapların yeniden yorumlanarak anlaşılmasıyla kurulacak "yeni felsefe" başaracaktır.

Devamı »
Yazar: Süleyman Karagülle |  Yorum: 0 |  Okunma: 2976 |  Puan: Puan verilmedi |  27 Kasım 2006

1- Geleceğin felsefesi şimdiki ilimlerin verilerine dayanacaktır. Bugünkü ilim kendisinin dayandığı felsefeyi tekzip etmektedir. Yeni felsefe ise bu ilme uygun olacaktır. Yani felsefe kendisinden önceki ilme dayanır, ancak ilmin sonuçları dayandığı felsefeye uymayabilir. Çünkü felsefeyi biz kuruyoruz, ilim ise bizim dışımızdaki sonuçları ortaya koyuyor.

2- Geçmiş felsefe Tanrı'yı inkar etmiyordu ama varlığını da kabul etmiyordu.
Devamı »
Yazar: Süleyman Karagülle |  Yorum: 0 |  Okunma: 2981 |  Puan: Puan verilmedi |  22 Kasım 2006

Bir bina yaptırmak isteyen önce mimara gider, ona nasıl bir yapı istediğini anlatır, mimar da onun dile getirdiği istekleriyle, dile getirmediği isteklerini bir araya getirerek mimari proje çizer. Ev yaptıracak, merdivenden ve pencereden bahsetmez, mutfağın, banyonun büyüklüğünü söylemez ama bu hususta eski yapılardan elde edilmiş deneyimleri bilen mimar bunları da değerlendirerek yapının projesini çizer.
Devamı »
Yazar: Süleyman Karagülle |  Yorum: 0 |  Okunma: 3187 |  Puan: 8,7 |  16 Kasım 2006

Kur'an, yeryüzünde bir tek Müslüman kalsa dahi şerefinden hiçbir şey kaybetmeyeceği gibi yeryüzünde herkes Kur'an'a inandığında da O’nun şanında bir değişiklik olmayacaktır.
Devamı »
Yazar: Mustafa Özdemir |  Yorum: 0 |  Okunma: 3787 |  Puan: Puan verilmedi |  06 Ocak 2015

"Müslümanlar neden geri kaldı" sorusuna yanıt arayanlar, bu kadar büyük bir olayı, nedense bireysel faktörlerle açıklamaya çalışıyorlar. Tarihin her döneminde yaşanan oluşma, gelişme, duraklama ve çöküş süreçleri, tekerrür eden kaçınılmaz sonlardır. Bunu bir-iki tarihi şahsiyetle açıklamak zihin tembelliğinden başka bir şey değildir. Örneğin; Gazalî bir risale yazdı, felsefeyi eleştirdi, Müslümanlar da onu zaman kaybetmeden okudular ve Gazalî'ye hak verdiler. Dolayısıyla Müslümanlar geri kaldı... gibi. Tarihe böyle yaklaşanlara göre Gazalî olmasaydı veya farklı görüşte olsaydı, her şey çok farklı olacaktı...Devamı »
Yazar: Harun Özdemir |  Yorum: 7 |  Okunma: 5790 |  Puan: Puan verilmedi |  15 Kasım 2006

ABD’de iç savaşının yaşandığı dönemin en kilit isimlerinden biri Albert Pike’dir. 29 Aralık 1809 Boston doğumlu olan bu kişi, ABD iç savaşı yıllarında Güneyli Konfederasyon Birlikleri’nde savaşmış bir komutandır. Albert Pike’yi diğer komutanlardan ayıran en bariz özellik, iyi bir gayrî nizamî harp uzmanı olması ve ordusunu da genellikle devşirmelerden oluşturmasıydı. Kızılderili ve yerli halkın içerisinden özenle seçtiği insanlardan oluşturduğu ordu, iç savaş yıllarında en acımasız birlikler olarak ün saldı. Hiçbir savaş kuralı tanımadan zulüm, yağma, yargısız infaz, teslim olanları dahi acımasızca öldüren bu birliklerin komutanı Tuğgeneral Albert Pike’dir.
Devamı »
Yazar: Mustafa Özdemir |  Yorum: 3 |  Okunma: 4738 |  Puan: 9 |  09 Kasım 2006

Siyaset kategorisinde 14 sayfada 210 haber kayıtlı.
«« ] [ « ]  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.