Mit Neden Sessiz
Kategori: Siyaset  |  Okunma: 6582  |  Puan: 9  |  01 Şubat 2010
 
 
MİT NEDEN SESSİZ

 

 

Mahir Kaynak-Ülkeyi yöneten olsaydınız haberleri medyadan mı devlet görevlilerinden mi öğrenirdiniz.

Süleyman Karagülle-Devletin haberleri değerlendiren bir merkezi olur. Oraya bütün haberler gelir, değerlendirilir. Cumhurbaşkanı, başbakan ve genelkurmay başkanı bu raporu değerlendirerek devlet halka duyuracak şeklini verir tüm devlet kurumları ve halk ona dayanarak hareket eder. MIT gizli istihbarattır. Haberleri değerlendirme merkezi değildir.  Medya ise yabancı sermayenin baskısındadır. Haberleri onun istediği şekilde ortaya koyuyor.

Mahir Kaynak- Bence haberleri gazetelerden değil, MİT ten öğrenmeliyiz.

Süleyman Karagülle- MİT haberleri toplama kurumudur. Gizli olduğu için denetimsizdir.  MİT haberleri topladığında kendilerinden bahsedilenlere bildirmelidir. Onlara da savunma hakkı verilmelidir. Ayrıca isteyen merkeze haber bildirebilmelidir. İtham edilenlerden savunma alınmalıdır. Bu haberlere dayanarak demokratik yoldan oluşmuş heyet rapor tanzim edip devlete arz etmelidir. Sonra Devlet başkanının onayladığı şekli ile açıklanmalıdır. Gizli kalacaklar da gizli kalmalıdır.

Mahir Kaynak - MİT neden sessiz?

Süleyman Karagülle- MİT açıklamalar yapmaya yetkili değildir. Resmi açıklamayı devlet başkanı, başbakan veya genelkurmay başkanı yapar. MİT Haber toplayan örgüttür. MİT e haberin yorumunu, yapmasını verirseniz, bazı aktif işlere bulaştırırsanız onu başkaları etki altına alır.  1960 lar da İzmir’de idim. Oradaki dindarlar MİT tarafından takip ediliyordu. Nurcular hedef yapılmıştı. Dindarlar da yer altı faaliyetlere katılır olmaya başlamışlardı. Akevler buna karşı çıktı. Fethullah Gülen bize katıldı. Erbakan legal çalışmaların önderliğinin sonunda, MİT e rağmen dindarların devlete karşı faaliyetlere katılmaları önlendi. Bu gün MİT i bu tür illegal faaliyetlere sürükleyen eylemlere MİT katılmamaktadır. Ordunun emrindedir. Onun için sessizdir. Takdir ve tasvip ediyoruz.

Mahir Kaynak- MİT mensupları tasfiye ediliriz korkusu ile susmazlar.

Süleyman Karagülle- MİT olaylara katılmaz, aldığı haberleri devletin yetkililerine iletir. Yetkililer onu başka bir kuruma değerlendirtirler. Kendileri kullanırlar. CIA nın uzantısı olarak kurulan MİT yöneticileri devlet kedileri imiş gibi derin devlet olmaya kalkıştılar. Olayları provoke ettiler. Suçsuz olan memleket sever vatandaşları takip edip rahatsız ettirdiler. Akevler hiç bir yerden kredi almadan, vergi kaçırmadan, meşru kurallar içinde halkı organize etmeye başladı. MİT akla gelmeyen faaliyetleri ile bu çalışmaları önlemeye başarısız kılmaya çalıştı. Biz onların bu saldırılarına rağmen devletimize sadık kaldık. Meşru yollarla düzeltmeye çalıştık. Anayasa ekseriyeti ile iktidar olduk. Ordunun aldığı kararla MİT de zararlı olmaktan çıktı. Vatandaş suç işler bürokrat suç işlemez mantığı ilkel mantıktır. İnsan her yerde insandır. Hüsnü niyet sahibi olmak asıldır. Ama her kesimde kötü niyetli insanlar olabildiği gibi iyi niyetli olup hata yapanlar da olabilir. MİT mensubunu dışlamak yanlıştır. Melekleştirmek de yanlıştır.

Mahir Kaynak- MİT akıllıca davrandı. Kendisini korudu.

Süleyman Karagülle-  MİT hiç bir zaman sevilir, güvenilir bir kuruluş olmadı. Halk arsında bu ajan ve MİT ten deyip dışlamıştı. Biz Akevler olarak hiçbir işi kapalı yapmadık. Tüm görüşmeleri ve kararları açık yaptık. MİT elemanlarının aramızda bulunmalarından hoşlandık. Çünkü devlet bizden doğru haberler alıyordu. Devletin yanımızda olması gerekirdi. Askerler yanımızda oldular. Sivil yönetim hep karşımızda olmuştur. En haklı davalarda tam kazanacağımız zaman MİT ten biri gelir hâkimlerin kulağına bir şeyler fısıldar ve sonunda bize iftira endenler beraat ederdi.  Biz görevlinin bu hatasını kurumun hatası olarak kabul etmedik. Böylece daima devletin yanında yer aldık. Sonunda başardık. Şimdi ordu da milletin yanındadır. MİT te milletin yanındadır. Ordunun işi bittiği zaman sıra MİT’e gelecektir.  Şimdi dayanışmasınlar diye dokunulmuyor. Ne var ki ordunun işi bitmeyecek ve MİT’e de sıra gelmeyecektir.

Mahir kaynak – Ben kurumu savunuyorum. Yoksa ben de MİT mağduruyum.

Süleyman Karagülle- Devletin açık istihbarat kurumu olmalıdır. Vatandaş eline geçen bilgiyi bu kuruma iletmelidir. Kimin lehinde veya aleyhinde bir haber olursa kişiye bildirilmeli, savunması alınmalıdır. İstihbarat örgütü haberleri, devletin değerlendirme merkezine bildirmelidir. Merkez, olayları sebep sonuç zinciri içinde tespit edip devletin üst yöneticilerine arz etmelidir. Onlar kedilerine göre haberi resmileştirip halkına duyurmalıdır. Halk bu resmi görüşe inanmalı ona göre davranmalıdır. MİT haberleri değerlendirip açığa vurmamalıdır. Provokasyonlara asla katılmamalıdır.  Mahir bey tek taraflı savunma yapıyor.

Mahir Kaynak- Devlet kurumların karaları ile yönetilmelidir. Kişilerin tercihleri ile değil.

Süleyman Karagülle- Devleti bürokratlar yönettiği zaman yabancı güçler yönetir. Bürokrat yönetici, değildir. Bürokrat yöneticilerin emirlerini yerine getiren örgüttür. O emretmez emir alır. Bu emri yönetenler Devletin sorumlularıdır. Devlet başkanı, başbakan ve genelkurmay başkanı… Bunlar ister demokratik yoldan ister diğer kuvvetler tarafından getirilsin, devleti bunlar yönetir. Bürokratlar bunlara bilgi sağlar ve bunların kararlarını icra eder. Gizli örgütler devleti idare ederse bu gün ki zulüm olur.

Mahir Kaynak- Tavsiyem kurumlar kendi içinde ama birbiriyle uzlaşmış bir biçimde gerekli planları yapar ve uygularlar.

Süleyman Karagülle-  Hukuk düzeninde devlet suçluları yakalar ve cezalandırır. Devlet vatandaşlara cephe almaz ve onlarla kitle savaşı yapmaz. Yurt içinde hukuk düzeni hâkim olacaktır.  Soruşturma müessesi ıslah edilmelidir. Karakol soruşturmasına çok zaruri hallerde başvurulmalıdır.  Dışarıdan önce sözlü sonra yazılı soruşturma yapılmalıdır. Zaruret hallerinde duruşmalı soruşturma yapılmalıdır.  Bilirkişilik müessesi ıslah edilmelidir. Taraflar bilirkişileri atamalı baş bilirkişiyi bilirkişiler seçmelidir. Savunma müessesi ıslah edilmelidir. Savcılık kaldırılmalı siyasi partilerin avukatları kamu davaları açabilmelidir. Hakemlik sistemi ıslah edilmelidir. Hâkimler soruşturma yapmamalı hüküm kararlarını vermemelidir. Sadece yargının akışını sağlamalıdırlar.  Her şey yargı yoluyla çözülmedir. Çözülemiyorsa sıkıyönetim ilan edilmeli o zaman askeri usullerle güvenlik sağlanmalıdır. Ordunun görevi ülkeyi dış saldırılara karşı korumaktır. MİT ordunun emrinde olmalıdır ve istihbarat iç güvenlikle değil dış savunma ile olmalıdır.


Bu Yazıyı Oylayın: 

Yorumlar

Henüz Yorum Yazılmamış


Yorum Yazın
İsim:


E-Posta:


Mesaj:
       
       
       
       
Kalın | İtalik
Altçizgili | Link