FUTBOL: KÜRESELLİĞE YOL AÇICI OYUN
Kategori: Siyaset  |  Okunma: 2118  |  Puan: 9  |  05 Temmuz 2010
 
FUTBOL: KÜRESELLİ?E YOL AÇICI  OYUN

l) ZARARSIZ DENEMELER:  KORKUYU OYUNLA EHLİLEŞTİRMEK.

Korkunun ehlileşmesinin en önemli ayaklarından biri onu oyunlara indirmek. Çocuk oyunlarına baktığımızda, insanlığın tüm korkularının canlandırılıp oyunlaştığını  görebiliriz. Çocuklar hangi korkuyu oyunlarına sokup oynamışlarsa, daha sonra büyüdüklerinde o korkuyu alt etmenin içsel tecrübesini de edinmiş oluyorlar.

İnsanlık, korkuyu çözüp alt edinceye kadar,   önce o korkuyu  çocukların oyunlarına indirger; ve  o çocuklar büyüdüklerinde, hala korku sapa sağlam duruyorsa, onlar da kendi çocuklarına aynı oyunu yükler.. taa ki güncelde o korkular alt edilinceye kadar.

Oyunlar aşı gibidir: vücudun tanımadığı hastalıkları tanıması için onları baygın/oynanacak şekilde,  aşı ile   vücuda zerk ederler. Vücut, o zayıf/baygın mikrobu tanıyıp,  kendini ona karşı güçlendirdiğinde,  olası hakiki hastalıkların (korkuların)  saldırısında,  daha iyi mücadele edecektir.

2) OLİMPİYATLAR

Eski Yunanistan’da İ.Ö. 776 Olimpos dağında Zeus adına düzenlenen olimpiyatlar, en büyük “tanrı” adına yapılmaya başlanmışsa da daha sonra yarışların/ elemelerin prototip “tanrı” seçkisi olduğu ortaya çıkmıştır: olimpiyat şampiyonlarına her türlü vergi muafiyeti uygulayan yunan şehir yöneticileri, o şampiyonlara ömür boyu maaş bağlayarak,  milli kahraman ilan ediyorlardı.

Yerel ve kürsel yarışlar, insanlığın tapınma (acizlik giderme) ihtiyacının  tatminin isteminden kaynaklanır.  Beş duyu tutsaklığına koşut,  yine o duyular ile çerçevelenmiş birey, yine çerçevelenmiş  “tanrıyla” temas  ihtiyacı  tek tanrıcılıktan sapmanın eşiğidir.

Böyle  bir durumun oluşması için, görülebilecek,  insanların içinde örtük olarak dolaşan veya  kendi gücünün ayırdına varmamış “tanrıların” açığa çıkarılması  çabaları baş gösterir; bu tip “tanrılar”,  önceleri savaş kahramanlarından  ihdas edilirken; sonraları, açığa çıkarma riskleri azaltılarak ve   eleme katılımlarını çoğaltmak için oyunlar/yarışlar oluşturulmuştur.

Savaşın ortaya çıkaracağı fenomen, ile yarışın ortaya çıkaracağı fenomen kıyaslandığında; savaşın  katlanılması zor maddi , manevi yük ve kayıplara;  barış içinde yarışın  konforu  tercih edildi. Tarihsel “tanrı” seçkileri iki türlü ilerledi: bir taraftan savaşlar sürüp, oluşturduğu sefalet alanlarında  kahramanlarını yenilmezlerini “seçerken”; diğer taraftan yarışlar, sessiz sedasız o savaşların gölgesinde  “konforlu elemelerini” sürdürerek kahramanlarını seçti.

İnsanlık, içten içe oyunların ürettiği “tanrıları”, yıkım ve sefaletin oluşturduğu “ta nrılara” tercih etti ; birini sevdi, diğerine boyun eğdi.  Diğer taraftan, her iki çabasında da gerçek/tek Tanrı’dan da yardım istemeyi sürdürdü. 

Burada ,Michael  Jacson’ın, “ben müziğin peygamberiyim.”sözünü  anmadan geçemeyeceğim. Bu ifade, görünür tanrı anlayışından, görünür elçilere geçişin  evrimle mi yoksa, Tek tanrıya inancın zorunlu sevkiyle mi olduğu tartışılabilir: Sapmalar, doğrunun hatırlatmasıyla ya da yanlışın cezasıyla  anlaşılır.    

 İnsan  zihnindeki,  “tanrı” ve  elçi benzerlikleri, bunların  iç içe geçişleri;  görünür kılmak için, heykel/yontu  sanatları;  tapınç bina inşaları,  bedensel olarak görme arzuları.. bütün bunlar,  yeryüzüne ait tatmin edemediğimiz  somut uyduruk ululama ihtiyaçlarımızın peşimizi bırakmayacağını( şeytan) gösteriyor bizlere. 

 4) KÜRESEL VİZYON  OLARAK FUTBOL.

 Yukarıda  değindiğimiz gibi oyunlar, insanlığa  eğlence içinde, korkularını sindirerek  onları altedecekleri geleceğe hazırlar. Daha önce  zorlayan, aciz bırakan   olayları/olguları  yaşayan insanlık, onların olumsuz etkilerini aşmak için onları mitleştirerek  yasak alanlar kılar;  daha sonra, yapısına uygun  “çalıyı arkadan dolaşarak”; gizli gizli  onları  efsanelerde , masallarda,  giderek   oyunlarında  “kullanır”,   içselleştirir ve  onları alt etmek için örtük çözüm yolları arar.

Tüm efsaneler, masallar  toplum hayatına ( spor veya çocuk oyunları) girerek oyunlaşır; böylelikle, karşılaşıldığında doğrudan mücadele ile halledilemeyen zorlukları aşmanın yolları bulunur.  İşte bu zorlukların/engellerin  bileşkesinden  sembolleşerek  öne çıkan küresel  oyun futboldur. Çünkü futbol,   insanlığın doğa ile ve kendisiyle yaptığı mücadelenin  en güzel betimlemesini  içermektedir.

Devletlerin  hükümranlık  alanlarında yaşayan fertlerin,  inanç, ruh birlikteliğine yönelik oluşturulan, bayrak, toprak, kan,.. gibi  unsurların yanında; semt, şehir, bölgeler.. gibi daha küçük alanlarda  farklı birleştirme unsurlarına da ihtiyaç duyulmuştur:  Bu unsurlar üç çeşittir: 

 1. Devlet hükümranlığındaki  bireylerin  , güncel hayattaki sorunlar ve sıkıntıların artmasına koşut olarak,   farklı aidiyetler aramaya yönelmeleri:  parti/ideoloji, hem şehrilik, semtçilik veya düşünce - inanç toplulukları.  
 1. Devlet , hükümranlığına engel olan  yönetim sorunlarının (ekonomi, hukuki,sağlık ve diğer kamusal hizmetlerin  ) çoğalıp yığılması,  toplulukların sevkinde güçlük çekilmesi  sebebiyle,  hükümranlığını pekiştirecek  farklı “yapıştırıcı” unsurları   yerel idarelerce   planlatıp  uygular.   
 1. Yukarıda açıklanan her iki hususun  (a) ve (b) (  bireylerin kötü yönetimin baskısıyla   yasal kaçış yolları oluşturulup  “firarı” (90 dakikalık  nirvana);  ya da devletlerin kendi yetersizliklerini  örtmek için bireylere yönelik oluşturduğu firar engelleme oyunlarının)   karması.

 Futbolu öne çıkartan özellikler: 

 1. Takım oyunu; organizasyon/ birliktelik/ ortak akıl;
 2. Pragmatist oluşu; hatalı gole dahi   “tanrının eli” yobazlığı ihdası ;
 3. Yeknesak olmayışı; planlama dışında  “gebelik”;  ‘her an her şey olabilir!’
 4. Strateji ve taktik içermesi.;savaş programlı ve sonuçlu  olması;
 5. Profesyonel, bağımsız sektörlüğe  “erişi”-tavan bireysellik-;  her türlü kazancın sirkülasyonunu sağlayan damarlar;
 6. On senelik periyotlu değişimler içermesi (başarı ve düşüşte doğum-zirve-ölüm süreleri);
 7. Gösteri alanı olarak, yeşil ( canlı çayır/ fotosentez/ kirliyi temizleme işlevi ) zemini kullanması;
 8. “Ayak oyunu” oluşu.
 9. Top/küre (evren model)  odaklı oluşu.

Bu özellikler  derinlemesine incelendiğinde; insanlığın tarihsel, biyolojik, psikolojik ve toplumsal bütün aşamalarını, tıkanıklıklarını; insanı cezp edecek  semboller  içerdiğini tespit edebiliriz.

5) GELECEK YÖNETİMLERİNİN ESİN KAYNA?I:

Rıza koşulu: Temsil, yetki, ve denetim.

Bu üç temel unsur,  devletlerin oluşturduğu birlikteliğin rıza koşuludur. Rıza ise,  bireylerde  saklı/potansiyel  bulunan;  adaleti, vicdanı, barışı,  sevgiyi, ilerlemeyi, mutluluğu, zenginliği ateşleyerek  açığa çıkarır.

Futbol ile,  aidiyeti, yerelliği, milliliği “oynadık”!?! ;  ve daha iyisini bunları değiştirerek (dış transferler:  tabu  kırıcılık)  yaşadık. Profesyonel takımların, milli takımlardan daha fazla gösteri, zevk, heyecan, rekabet verdiğini; oyuncuları,  daha fazla geliştirip motive ettiğini; bireyselliğini ateşlediğini, gördük.  Yine transferlerle, yerellikteki “saflığa”, başarı getirdiği için  melezliği (küresellik eşiği) yeğledik.  

İşte analoji !. :  

Futbol  taraftarını, toplumsal yönetimlerdeki seçmene benzeterek; yönetimlerin “saf”lık uydurmalarını/yalanlarını  reddedip;   başarıyı, daha iyi hizmeti, melezleştirmeyi/ transferi,  küreselliği, zenginliği ve mutluluğu  edineceğiz.  

Artık, İzmir’i mutlaka izmir’li belediye başkanları yönetmesin.!. Taraftarın/ seçmenin oluşturduğu ve daima denetlediği, yönetim kurulları/ meclisleri   en iyi hizmeti getirebileceğine inanılan “dünyalıyı”, Belediye Başkanı olarak transfer(sözleşme) etsin..

Artık, dört senede bir seçim olmasın; çünkü her birey,  her an seçim yapmaktadır; yönetimde de her an seçim olasılığı, yönetimlerin istismarını ıslah edecektir.  Taraftar/ seyirci/seçmen, her gün sahanın/ izmir’in,  sokaklarında seçip transfer ettikleri “oyuncuların” maharetlerini denetlesin, beğenmezse değişimin

İflah olmaz holiganları  olarak değişimi zorlasın.


Ozer Ataç  


Bu Yazıyı Oylayın: 

Yorumlar
Hasan Enes [ 15 Ağustos 2010 12:32:43 ]
Oldukca orjinal,sira disi ve bütünsel bir bakis acisi..

Futbolu öne cikartan sebeblerin basinda takim oyunu olusu cok önemli bir tespit;

Snowboard yapan biri , futbol oynayan birine nazaran cok daha yetenekli olmasina, vücudunu cok daha cezbedici tarzda kullanabilip,riski daha fazla göze almasina ragmen,futbola cok daha fazla para harcanip, cok daha fazla insani pesinden sürüklemesine sebeb olan takim oyunu olmasindan baska ne olabilir ki;

Ayni durumun ilahi huzurda ki, durumumuz icin de gecerli oldugunu peygamberlerin Cemaatte bulunan hayra yöneli nasihatleriyle hatirlayinca futbolun degil sadece bu dünya hayatina,ötelerin raconuna dair emsalleri dahi barindirdigini farkederiz..

Mustafa Özdemir [ 06 Temmuz 2010 05:48:06 ]
Süper bir analoji; zihninizin algılama ve çıkarsama yöntemindeki çılgınlık ancak böyle bir SUNUŞ ile neticelenebilirdi....

Diğer Sayfalar: 1. 

Yorum Yazın
İsim:


E-Posta:


Mesaj:
       
       
       
       
Kalın | İtalik
Altçizgili | Link