STRATEJİ
Kategori: Siyaset  |  Okunma: 2775  |  Puan: Henüz oy verilmedi  |  21 Aralık 2010


BENCİL    GEN;    İSYANKAR     HÜCRE:

 

Dünyamızda, her an binlerce binler, olaylar meydana gelmekte;   sayımsız  etkiler,ilişkiler ağında insanlık,  bilgi/teknoloji  düzeyine göre,  doğadan payına düşeni artırmaya çalışmaktadır.

 

İnsanlık, kelebeğin kanat çırpışının, dev tayfunlardaki etkisini sorgulayarak;  mikro alemden, makro yararlar aramaktadır. Doğanın, bütüncül  planı ne kadar kalın çizgiliyse,   mikro alemdeki kılcal patikalar o kadar belirsizdir. Değişkenlik. Genlerdeki bitimsiz yaşam güdüsü, kesinlikleri imkansız kılarak yol alırken; ölümcül bitimler, başkalaşmış dirimlere sebep olmaktadır.

 

Küremiz zararlıdan, yarar çıkarmanın ustalığıyla; üstünde yaşam sürdüren insanlığa ilhamlar vermektedir. Medeniyet, kılcal damarlarıyla veriyi, gütmeye çevirirken; güdülenin gizil sabotaj ilhamları vermektedir.

 

Bedenlerimizin hücreler galaksisinde  yaşam süren benliklerimiz,  sevk idare otoritesinin olası kötücülüğünün karşılığını,  isyan eden  hücrelerden (kanser) almaktadır. Kürsel batı medeniyetin beyni olan A.B.D.  artık, kol ve ayaklarına eskisi gibi kumanda edemeyerek, hastalığını idrak etmiştir.

 

Emperyalist kötücüllük yapıp ettikleriyle, kendi beslenme havzasını da kirleterek,  en mahrem yerinde beterini var etmiştir. WikiLeaks sızıntılarının arkasındaki eski asker “dışarısının içerisi; içerinin dışarısı gibi ” kadim hermetik düsturun doğruluğunu yine göstermiştir. Diğer taraftan sitenin sahibi Julian Assange in tecavüz ettiği  CIA güdümlü Castro ve Komünizm karşıtı guruplarda  çalışan sol besleme Anna Ardin e yapıla haksızlığın kondomsuz tevessül olduğu ortaya çıktı.

 

İnternette gördüklerimiz, dünyanın en etkili gücünün,  dev projeler üreten kurumların, tek bir “civatayla” parçalanarak yıkılması değil; yoğun kötülüğün geri dönen  korezyonudur. Gen bencilliğiyle kural tanımaz ilerlerken; başlangıçtaki yapısını yitirdiğini, başkalaştığını  sonradan anlar; ulaştığı yerde edindiklerinin kendisine artık yaramayacağını da. Diğer taraftan bencillikle inşa edilen hücreler de tamlaşmış yapılarında bencilliğin sürmesi halinde arsızlaşarak bedenin bütününü sapote eder; kendi bedenini yemeğe koyulur (kanser).

 

STRATEJİ

 
Akıl, zeka edimleri güç, kuvvet oluşturduğunda, benzerleriyle mücadeleye girer ve altetme yöntemleri arar. Devletler, kuvvetler; karşılıklı çelişmelerinde kendi zayfılıklarını, kuvvetlerini, olası yarar ve zararlarını ; karşı güçlerde de tespit edip güçlülükleriyle karşıt zayıflıkları ; onların güçlerine kendi zayıflıklarını uzak tutarak yada geciktirerek altetmeyi planlar. Küremizde kültürlerin medeniyetlerin, iniş ve çıkışı hiç birzaman durulmadan devam eder. Şu zamanda yeryüzünde yok olmuş, görülmeyen medeniyetler, alt edenlerin bağrında başkalaşarak sinerlerken; görünenler ise  yine diğer görünenleri alt etmenin projelerini gizlerler. Alt eden sinerek alt ederken; alt edilen de altedende siner. Bu, derin ve ucu bulunması yaman bir paradokstur.  

 

Tarifler:

 

Doğal ve yapay verileri, uzun ve kısa hedefler doğrultusunda kullanma bilim ve yeteneği; Öngörebilme; öngörüleninden lehte sonuç alma; Savaşan bencilliğin bütünsel oyunları;  Veri kullanma tekniği.

 

Veri_____:

 
Olgu ve sorunların oluşumuna doğrudan veya dolaylı etki eden, bütün faktörlere strateji verisi diyebiliriz. Veriler sıralı ve yöntemli değerlendirilirler.

 

Veri toplama başlangıcı olarak iki biçim kullanılır:

 

a-Olguya en yakın veriden, en uzak veriye giderek;

b-Olguya en uzak veriden, en yakın veriye gelerek.

 

Veriler, yukarıdaki seçeneklere göre bilgi/veri zinciri oluşturulurak  olarak; “okuma” yapılır.

 

 

Veri okuma tekniği, yine iki şekilde yapılır:

 

l. Tek tek halkaların, bir öncesi ve bir sonraki halkayla  bağlantı kurularak ve;

2. veri akış zincirindeki, yönelişteki sapma halkaları bulunarak.

 

Veri akış zincirinde, tespit edilen sapma halkaları;  sonuç/olgu, ve sorunların çekirdeğini oluşturur. Strateji  belirlenmesinde, bütünsel çözüm tek seferde olamaz.  Bütünsel hedefler parçalanarak, kademeleştirilerek  gerçekleşir.

 

Kademeler, aşıldıkça bütünsel çözüm olgunlaşır. Bütünsel çözüm sıtratejinin hedefidir. Burada, en önemli nokta, veri sapma halkalarına tesir eden  etkilerin, aynısını ya da tersini, kademelere  bölünmüş sorunlardaki   karşıtlarında kullanılarak, çözümde başarı sağlanmasıdır.

 

 

GİZİLLİK VE SANSÜR;

 
Giz, doğanın makro ve  mikro düzeylerinin zenginliği; gizlilik ise, aynı yaşam dalgasında  yaşayan canlıların,  kendilerini koruma, sakınma , örtme etkinliğidir.

 

Enerji,  kısaca yaşamdır; enerjinin yaşamdaki görünümü, bulunduğu,  ortaya çıktığı alanın,  olanaklarıyla sınırlıdır. Varlık, enerji ile yaşarken, kendini var eden enerjinin üst ve alt sıkalasında titreşen/akan  enerji duvarlarıyla kayıtlanmıştır. Her bir enerji holü/koridor içindeki canlıları kuşatarak onların düzenini, tekamülünü sağlar. Diğer taraftan, her bir koridor kendini oluşturan enerji sebebiyle geçirgen, esnek, şeffaf tır.

 

İnsanlığın dünya üzerindeki görece hükümranlığı;  kaba, hodgam savurgan tutumdan giderek, daha uyum arıyan, özenli hale dönüşmektedir.  Bu gün şunu öğrenmiştir: insanlık ve teknolojisinin doğa ile uyumsuzluğu, kendi geleceğini köreltecektir. İnsan zihni doğa ile uyumun zorunluluğunu kavramış;  fakat,   hali hazırda biriktirmiş olduğu nice olumsuzluğu terk etmekte ayak sürerek, yatırımlarının amortismanı  olarak kullanmaktadır. En kıymetli  olan yaşam alanı doğaya, fabrikasındaki makine muamelesi dahi  yapma-maktadır. Oysa, febrikalardaki makinalar, yağyanır, temizlenir, yıpranan yerleri değişir; dünyadan sökülen, yakılan ağaçların yerine dikilenler; katı yakıtın zehirinin salınımları; nükleer atıklar; plastik dağlar.. bunların temizlenmesi arıtılıması, yok olanların yerine yenilerinin üretilmesi.. yok gibidir. Enerji için, enerjisiz kalacağını günleri çağırmak  bu tutumla değiştirilemez.

 

Gizlilik:

 

Kişisel ve tüzel olarak iki ayrılır. İşleyeceğimiz türü tüzel gizliliktir. Kurumların, organizasyonların veya devletlerin işlerliklerinin bir kısımı gizleyerek yürütmeleri rekabet, yarış veya sisteme direnme gereğidir.  Bu tür  etkinlikler, hedefler  için topladıkları verileri, değerlendirmeleri ve  eylemleri tüzel kimlikler kayıtlarında  boş alan olarak değil fakat;  farklı, sahte olarak işleyerek  dışarıya gösterirler. Bu sahtelik ve aldatıcılık toplumdan, tüketiciden gizlenirken; ego yanlı maneviyat ile içselleştirilir.

 

Devletler, diğer devletler için oluşturdukları veri, yönlendirme ve  eylemlerin hepsini ayrımsız  gizlemeleri ise bu konudadevletler arası  rekabetin, direnmenin sürekli olmasındandır. Diğer taraftan,  devletler  içlerindeki   organizasyonlarca ele geçirildiktene sonra (karteller, tekeller, küresel finans aileleri) etkinliklerini diğer devletlere de yaydıklarında; yürütükleri planları tek devlette  biriktirmezler. Etkinliklerini ve gizliliklerini çözülmeyecek şekilde şifreleyip, nüfus ettikleri devletlere bölerler. Bu şekilde devletler kendi benliklerindeki gizliliği dahi tamamen çözmekte  başarılı olamazlar.

 

Küresel etkili, saf işe yarar bilgi sahte bilgi kılıflarıyla ortalıkta dolaşırken; gizli diye işaretlenenlerin çoğu güdücü sevk edici, yönlendirici, serap inşa edici mahiyettedir.

 

 

Sansür :

 

Günümüz teknolojisinde giderek etkisini kaybeden bu yöntem: Sızmış, “kaptırılmış”, açığa çıkmış;  kurumsal, devletsel  haltların yaygınlaşmasını engellemek için müdahale etmek, el koymak, cezalandırma eylemidir. Varlığı bilinen fakat söylenmeyen bilgi sansür edilmiş bilgidir.


Bu gün şunu yaşamaktayız : Artık kırılmayan şifre kalmadığına göre , şifrelerin içindeki bilgiler de kendi içinde anlam şifrelerine dönüştürülmüş; ve belki yapıcısının da istediğinde geri alıp çözmesinin olanaksızlığı ortaya çıkmıştır. Fakat, bu durum bizi rahatlatmasın; çünkü, olumsuzuluğun bulunamayacak yerlerde “ saklanması “ o olumsuzluğun ortadan kalkmasını engellemez; hatta şidditeni başı buyruk artırabilir de!? Bu tıpkı, eski çağlardaki dev ejderhaların kalbinin saklanması metafonunu anımsatan bir hal sanırım.  

 

Gizlilik ve sansür besleyiciliği


Negatif alanın da nesneden   özneye  geçişleri vardır: Gizlilik, gemi azıya aldığında, “üreticisi”nden bağımsız-laşarak (tıpkı zenginlik gibi) fütursuzlaşır; ve “kendi” planlarını” devreye sokar. İnsanlık,  kuşatıldığı evrenin dalga boyu olduğunu ve böyle boyutların bir den çok olduğunu; ve yine, herbir “birimin” zihinsellik “eylem kodu” na sahip olduğunu; yeni yeni algılamaktadır. Böyle bir evren tasavvuru, ekilenin döngüsünün zorunlukla,  aynısıyla (zaman ve mekanda mutasyon olmuş.)  ekene  döneceği/iade edileceği/onu “besleyeceği” ..hak prensibiyle idrak edilir.


ÖZSEL SONUÇLAMA:


l.  Bağımsılık temelde ve esasta manipulasyondur.

2. Korsanlar bağımsız değillerdir.

3. İşbirliği zorunludur; ve çıkar yoldur.

4. Değişkenlik ihanet değildir; yardımlaşma değişkenliğin zorunluluğudur.

5. Doğrunun içinde yanlış olduğu gibi, yanlışta da doğru olabilir; bunlar, birbirlerinden beslenirler.

6. Gizlilik,göreceli ve değişkendir; gizlenenin etkisi nefatiftir; manipulasyon üretir.

7. Açıklık, geliştirici ve iyicildir; manipulasyan açıklıkta sürdürülemez.


ÖZER ATAÇ

 


Bu Yazıyı Oylayın: 

Yorumlar

Henüz Yorum Yazılmamış


Yorum Yazın
İsim:


E-Posta:


Mesaj:
       
       
       
       
Kalın | İtalik
Altçizgili | Link