Lider kere lider:Recep Tayyip Erdoğan
Kategori: Siyaset  |  Okunma: 3583  |  Puan: Henüz oy verilmedi  |  31 Mart 2016


LİDER KERE LİDER: RECEP TAYYİP ERDOĞAN


Lider, kendi gayretiyle ve doğuştan gelen yeteneğiyle yükselen ve inisiyatif alabilen kişidir. Lider, kriz zamanlarını fırsata dönüştürüp, kriz anlarında merdivenleri onar yirmişer çıkan kişidir. Lider, zor zamanlardan yenilerek, hasar görerek değil bilakis güçlenerek çıkmayı başarabilen kişidir. Lider, gücü sınanmış, dirayeti sınanmış, metaneti sınanmış, cesareti sınanmış, hâkimiyeti sınanmış kişidir.

Son yüzyıllık tarihimizde, yukarıda sıraladığım özelliklere sahip kimler var diye düşündüğümde; belli başlı 3-5 kişi, “acaba lider miydi” diye kayda değer olarak ancak karşıma çıkabildi. Bunlar 2.Abdulhamid, Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Adnan Menderes, Celal Bayar, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Recep Tayyip Erdoğan. Masamın üzerine dizebildiğim, rakamsal olarak 10 Lider adayı var masamda.

Facebook gibi sığ bir ortamda, uzun uzadıya Liderlik üzerine psikolojik, siyasî analizler yapacak değilim. Konuya  sorularla gireceğim:

1-Yukarıdaki liderlerden hangisi “Muhtar bile olamaz” denmesine rağmen önce Başbakan, sonra Cumhurbaşkanı olmayı başarabilmiştir!

2-Yukarıdaki liderlerden hangisi, tutuklanmak bir yana bizzat hükümlü olarak cezaevinde yatmış ve tahliye olduktan 1 yıl sonra parti kurmuş, ertesi yıl da partisini iktidara taşımış ve 14 yıldır kurduğu parti halen iktidarda!

3-Yukarıdaki liderlerden hangisi, yetiştiği gelenekten kopup, hain damgası yemesine rağmen bir süre sonra kendisine hain diyenleri arkasından sürükleyebilmiştir!

4-Bu liderlerden hangisi askerî muhtıraya karşı (e-muhtıra) restini çekip, “Genelkurmay, hükümetin emrinde, görevleri Anayasa ile tayin edilmiş bir kurumdur. Genelkurmay başkanı görev ve yetkilerinden dolayı Başbakan'a karşı sorumludur” diyebilmiş ve askerin darbe yapma cesaretini kırabilmiştir. Ve buna teşebbüs edenleri de yargılayabilmiştir!

5-Bu liderlerden hangisi, birlikte omuz omuza vererek yola çıktığı en yakın arkadaşları tarafından siyasî ihanete maruz kalmasına rağmen, yol arkadaşları yolda dökülürken, kendisi tek başına yola devam edebilme gücünü göstermiştir. Abdullatif Şener, Abdullah Gül, Bülent Arınç gibi yol arkadaşları tarafından; kimi darbe söylentisi zamanında, kimi Gezi Olayları gibi en kritik bir süreçte, kimi de Devleti ele geçirmeye çalışan bir Cemaate karşı verilen mücadele esnasında, böyle hayatî bir süreçte en yakın arkadaşları tarafından ihanete uğramasına rağmen, krizle birlikte ihanet eden arkadaşlarını da altetmeyi başarabilmiştir!

6-Ülkenin, kendisine oy vermeyen %50’si sokaklara dökülmüş, arkalarına da ABD, AB gibi Küresel Güçleri, Küresel Medyayı ve ülke içindeki büyük sermaye ve sosyal medya gücünü almışken, Gezi Olayı gibi büyük bir toplumsal kalkışmadan daha güçlenerek çıkmıştır ve bu kalkışma sonrası oyunu artırmayı başarabilmiştir!

7-İktidarı döneminde hiç dokunulmamış, kimsenin dokunmaya cesaret edemediği askerî, akademik, basın ve yargı mensupları mahkemelerce yargılanıp cezaevine konulmuş ve bunu başarabilmiştir! Daha da önemlisi, “Ben bu davaların savcısıyım” demesine rağmen, 5 yıl sonra çıkıp “Yargı ve Güvenlik Bürokrasisi (Cemaat) tarafından aldatıldım; hepiniz suçsuzsunuz” diyebilmiş ve bu hata, ihmal ya da özeleştiriye rağmen iktidarda kalabilmiştir!

8-Tüm diplomatik dili bir yana bırakarak, tüm dünyanın gözü önünde, hangi lider hem de İsrail gibi lobisi ve derinliği olan bir devletin başkanına; yüzüne karşı “One minute! Siz katilsiniz” diyebilmiştir! Antisemitist damgası yiyen birinin bırakın iktidarda kalmasını, bu damgayı yiyen birine ekmek ve suyun bile verilmediği bir dünyada; canlı yayında ve dünyanın gözü önünde “Siz katilsiniz; siz öldürmeyi iyi bilirsiniz” diyeceksiniz ve iktidarınızı pekiştireceksiniz..! Antisemitistlere ekmek, su verilmediği bir dünyada, antisemitist olduğu yaftası ile iktidarını muhafaza etmiş kaç lider var dünyamızda!

9-Hangi lider, ülkenin hücrelerine kadar sinmiş, 30 yıl boyunca sinsice Devletin yargı ve güvenlik bürokrasisisini ele geçirmiş ve hatta kendi partisine sızmış, muhalefet partilerine sızmış; muhalefet parti liderlerini değişecek güce erişmiş bir Cemaat/Örgüte karşı tek başına; paritisi içerisinde destek verecek tek bir kişi olmamasına rağmen tek başına vuruşup, onları tabir yerinde ise inlerine kadar girip, Devletin yakasından düşürmeyi başarabilmiştir! Ve en önemlisi “Beni kandırdılar” demesine, bu büyük hatasını ve ihmalini itiraf etmesine rağmen hâla iktidarda kalabilmiştir!

Bu konuda bir anekdotumu da anlatayım. Cemaat ile hükumetin kavgaya tutuştuğu günlerde, CHP’nin en önemli isimlerinden biri ile sohbet ederken, bizzat bana söylediği şeyi aktarayım:

“Cemaat o kadar güçlenmişti ki darbe yapılsaydı bile üzerine bu kadar gidilemezdi. Cemaati yenecek güce, Tayyip Erdoğan’ın kişisel kudreti dışında kimse sahip değil

10-Hangi lider, kabinesinden 4 Bakan ve en büyük kamu bankasının genel müdürü, oğlu, kızı  yolsuzluktan dolayı soruşturmaya uğramasına rağmen; Bakanları istifa vermek istediklerinde “Sakın istifa etmeyin; bu bir yargı darbesi teşebbüsüdür” sorumluluk alabilmiş ve bu soruşturmayı yürüten savcıları, hakimleri, HSYK üyelerini cezaevine göndererek kendisi iktidarda kalmayı başarabilmiştir!

CHP gibi kurumsal bir parti İSKİ, Demirel gibi bir lider ise İLKSAN gibi sıradan bir yolsuzlukla yerle yeksan olurken; Recep Tayyip Erdoğan’ın bu sınavdan, hem de oyunu arttırarak, iktidarını güçlendirerek çıkmasının bir karşılığı vardır mutlaka; Lider olmaklık açısından.

11-Tüm dünya Esed ve Sisi’nin arkasında iken, kendi ülkesi dışında yaşanan bir iktidar sorununda, tüm dünyaya rağmen taraf olabilmiş ve buna rağmen hâla iktidarda kalabilmiştir! Sen, İngiltere, Almanya, Rusya, Çin, ABD değilsin; BM’de veto hakkın yok iken nasıl bu kadar büyük bir cephenin karşısında siyaset yürütebilirsin ve Dünya Sistemi seni iktidarda tutar mı artık! Ama o hâla iktidarda…

12-İki büyük Dünya Savaşı bedeli ödenerek kurulmuş Yeni Dünya Düzenine, Birleşmiş Milletler yapısına “Dünya 5’den Büyüktür” diyerek karşı çıkan, bu sistemin artık değişmesi gerektiğini haykıran birinin iktidarda kalması, kalabilmesi mümkün müdür!

13-Hangi lider, Cumhuriyet kurulup da 1924 Anayasasının yürürlüğe girmesinden sonra, hiçbir kamu görevlisinin ağzına almadığı, almaya cesaret edemediği “Kürk Kimliği” kelimesini ağzına alıp, “Açılım” icraatıyla Devlet tarafından Kürtçe tv kuracak kadar ileri gidebilmiştir! Türkiye’yi 30 yıl kana bulayan bir terör örgütü ile müzakereye girişip, yol haritaları belirleyip; bu müzakerelerden sonra gerekli adımları atabilmiştir. Tüm bu Kürt Meselesi konusunda ve Terör Örgütü ile müzakere konusunda tabuları yıkma kudretini hangi lider gösterebilmiş ve buna rağmen iktidarda kalabilmiştir! Ve en önemlisi de, tüm bu tabuları yıkmasına rağmen “PKK ve onun siyasî uzantısı HDP tarafından kandırıldık; müzakereyi bitiriyorum. Ya silahları bırakacaklar ya da ölecekler” diyebilmiş  bu hatasını, ihmalini itirafa rağmen  iktidarda kalmayı başarabilmiştir!

***  

Bu 13 büyük sınavdan, hem Ulusal hem de Dünya Sistemi sınanmasından güçlenerek ve iktidarını pekiştirerek çıkmış bir Recep Tayyip Erdoğan varken masamda; öte yanda:

2.Abdulhamid, bir kez direnebildiği o da İttihat Ve Terakki’ye taviz vererek tutunabildiği iktidarında, ikinci kez derdest edilip mahkum edilmiştir.

Mustafa Kemal, Dersim ve Şeyh Said İsyanı gibi; PKK’nın kalkışmasından daha zayıf 2 isyanı bastırabilmiş ve fazla dirençle karşılaşmamasına rağmen inkılaplarını kanunlaştırıp; iktidarda kalmayı başarabilmiştir.

İsmet İnönü’ün liderliği ise hiç sınanmamıştır. İlk sınama olan çok partili siyasal sisteme geçtiğimiz anda bir daha da iktidar yüzü görememiş; ilk parti içi muhalefette de koltuğunu Ecevit’e kaptırmıştır.

Celal Bayar, 1961 Darbesiyle iktidardan indirilmiş ve Başvekil Menderes gibi idam edilmekten, Küresel Güçlerin ısrarı ile kurtulmuştur.

Hakeza Adnan Menderes de Celal Bayar gibi, liderliğinin ilk sınanması olan askerî darbede iktidarını kaybetmiş ve Celal Bayar kadar Küresel desteği olmadığı için idam edilerek iktidarına son verilmiştir.

Ecevit ve Demirel için de aynı değerlendirmeyi yapabiliriz; liderlikleri her sınandığında iktidarı terk etmişler ya da terk etmek zorunda kalmışlardır.

Turgut Özal ise iktidara askerin desteği ile gelmesine rağmen, Kenan Evren’in zaman zaman sınamalarına rağmen dik durarak iktidarda kalmayı başarabilmiş, yolsuzluk söylentilerine rağmen yaptığı olumlu icraatler sebebiyle iktidarda kalmayı başarabilmiştir. Ancak o da kendi yol arkadaşlarının ilk muhalefeti ile birlikte iktidarın koltuğunda eli kolu bağlanmış ve hem ülkenin idaresini hem de partisinin idaresini Mesut Yılmaz’a kaptırmıştır.

Ve Erbakan, dişiyle-tırnağıyla tek başına bir siyasî çizgi oluşturmuş, yeni bir nesil yetirtirmiş ancak iktidara geldiğinde, liderliği iktidarda iken, askerler tarafından ilk sınandığında; darbe söylentisi ve rüzgârıyla iktidarını kaybetmiştir. Yetiştirdiği gençler ve yol arkadaşları tarafından da dışlanarak, yetiştirdiği gençlerden biri Başbakan, diğeri Cumhurbaşkanı iken kendisi ev hapsine mahkum edilmiştir.

Yani, Liderliği bu kadar sınanmış, en az 13 kez sınanmış bir liderimiz olmadı son 100 yıl içerisinde; öncesini bilemiyorum. Diğer liderler, bu sınavlardan birinde bile iktidarını kaybederken; Recep Tayyip Erdoğan en az 13 büyük sınavdan, iktidarını da güçlendirerek çıkmıştır. İşte bu yüzden Recep Tayyip Erdoğan lider kere liderdir.

***

“Bütün bunların üstüne, hepisinin üstüne” şunu söylemek istiyorum: Ben bu yazımda “İyi/Kötü Lider” tasnifi yapmadım; sadece bir liderin, liderliği defalarca sınamaya tabi tutulmasına rağmen hâla lider kalabildiğini ortaya koydum.

İyilik/Kötülük demokraside sandık sonucunda ortaya çıkar; ama hakikatte iyi/kötü’nün takdiri  Allah katındadır. Ben sadece Sezar’ın hakkını teslimi ettim, Allah’ın Sezar hakkındaki takdirini de Allah’a bıraktım.

 

                                                                                              Mustafa Özdemir

Bu Yazıyı Oylayın: 

Yorumlar

Henüz Yorum Yazılmamış


Yorum Yazın
İsim:


E-Posta:


Mesaj:
       
       
       
       
Kalın | İtalik
Altçizgili | Link