Diyalog
Kategori: Siyaset  |  Okunma: 2643  |  Puan: Henüz oy verilmedi  |  14 Mart 2007
 
Diyalog

 

      Zaman zaman bazı kelime ve kavramlar bütün hayatımıza adeta hükmeder. Kelime, sahip olduğu anlam katmanlarından çıkarak bir büyülü havaya bürünür. Bu büyüden yayılmaya başlayan renkli ifadeler zihin dünyamızın içinde hoyratça gezinir durur. Hemen hatırlayalım ki insanoğlu, Allah’tan gelen vahyi bile değiştirme konusunda çok köklü bir geleneğe sahiptir. İslâm öncesi Peygamberlere vahyedilen kitap ve sahifelerin kısa süre sonra nasıl değiştirildiğini, hatta yok edildiğini biliyoruz. Kur’ân-ı Kerîm’in, Hz.Peygambere vahyin inmeye başladığı saatten bugüne kadar sık sık saldırıya uğradığı da bir gerçektir.

       Herhangi bir kelimeyi hayatımızda sihirli kılan nedir? Bu soruya verilecek cevap belki kelimenin kendisine göre değişecektir ama, sonuç çok farklı olmayacaktır. İstiyoruz ki, bir kelime, bütün arzu ve isteklerimizi, bütün düşüncelerimizi, geçmişimizi ve geleceğimizi yüklensin ve biz başka bir şeye muhtaç olmayalım. Bu kelimeyi telaffuz etmemiz bize ve başkalarına yetsin. İnsanoğlu bugüne kadar hiçbir kelime ile bunu gerçekleştirebilmiş değildir. Ama yine de böyle bir yola sapmaktan nedense kendini kurtaramaz.

         Eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, kurtuluş ve benzeri kavramların büyüsü ile yüzyıllar geçti. Çağımızda baş tacı edilen kavramlar ise biraz daha sıkça değişmekte. Sözü son zamanlarda moda bir kelimeye, ‘diyalog’a getirmek istiyorum.

         Ülkemizde, değerli bir cemaate mensup insanlar tarafından nicedir Hristiyan ve Yahudilerle bir diyalog geliştirme çabası gözlenmekte. Her şeyden önce şunu söyleyelim ki, hiçbir zaman bir kurum gibi işlememiş olan ‘diyalog’, bu saatten sonra da kurumsallaşma şansına sahip değildir. En azından, mahiyet bakımından böyle bir imkân sözkonusu değildir. Aslında ‘dinler arası diyalog’ ifadesi, kocaman bir çelişkiler yumağıdır. Belki ‘dindarlar arası diyalog’ daha makul ve niyetlere daha uygun düşerdi.

          Sözkonusu diyalog yolunda gayret sarfedenlerin niyetlerini sorgulayacak değiliz. Halis bir niyetle hareket ettiklerine dair kanaatimiz vardır. Maksadı aşan ve istikameti zedeleyen birtakım girişimlerin, açıklamaların ve çalışmaların mevcudiyeti bu kardeşlerimize karşı hüsn-i niyetimize halel getirmez. Yüzbinlerce inanan insanı, politik bazı memnuniyetsizliklere ve meşrep farklarına dayanarak düşman ilan etmek büyük bir cürümdür, affedilmez bir zulümdür. Meşrep fanatizmi, özellikle bugün, Müslümanların semtine uğramaması gereken hastalıkların başında gelmektedir.

          İslâm düşmanlarının Kur’ân-ı Kerîm’e ve Sünnet-i Seniyye’ye saldırması yeni bir şey değildir. Fırsat buldukça Yahudiler de, Hristiyanlar da ellerinden geleni yapmaktadırlar. Bundan dolayı, kim ne yaparsa bu gerçeği unutmadan yapmalı. Yahudi ve Hristiyan taifesi ile diyalog geliştirmek isteyen kardeşlerimiz, Kur’ân-ı Kerîm’den ve Resulullah’ın sünnetinden destek almaya çalışmaktadırlar. Bu çabayı çirkin gören  başka  kardeşlerimiz de yine Dinimizin bu iki temeline dayanmaktadırlar.

        Diyalog yolundaki kardeşlerimizin, bu kelimenin büyüsüne kapılmadan ve istikametten şaşmadan çalışmalarına devam etmelerinde, diğer kardeşlerimizin de bazı âyet ve hadisler zikrederek büyük bir cemaati İslâm dairesinin dışında bırakma yanlışlığından derhal vazgeçmelerinde hayır vardır. Fitne ve nifak Müslümanların arasında dolaştıkça şeytana gerek kalmaz. Kimse, İslâm dinini bozamayacağına ve evirip çevirip değiştiremeyeceğine göre, merhameti, birbirimize karşı güneş gibi parlak ve aydınlık kılalım. Özellikle hocaefendileri  sevip sayan insanlar, bu sevgi ve saygılarını, Allah için sevmenin büyüklüğü ve ihtişamı içinde  tutmak konusunda duyarlı olmalılar.

        Kendimizi kandırmayalım, birbirimizle İslâm kardeşliği içinde konuşamıyorsak, bu Dünyada kime ne söyleyebiliriz, kimden ne isteyebiliriz?

                                                                                                   Necat Çavuş


Bu Yazıyı Oylayın: 

Yorumlar

Henüz Yorum Yazılmamış


Yorum Yazın
İsim:


E-Posta:


Mesaj:
       
       
       
       
Kalın | İtalik
Altçizgili | Link